Вивчення інформатики у 2020-2021 н.р.

1. Особливості викладання в 2020-2021 навчальному році
1.1. Молодша школа
1.2. Основна школа
1.3. Старша школа
1.3.1. Рівень стандарту
1.3.2. Профільний рівень
2. Організація сучасного уроку (інформатики)
3. Позакласна навчальна діяльність з інформатики та інформаційних технологій
4. Програмно-методичне забезпечення курсу (інформатики)
5. Рекомендації щодо календарно-тематичного та поурочного планування з (інформатики)
6. Рекомендації з вивчення найбільш складних тем
7. Використання програмних засобів та онлайн-сервісів і обладнання на уроці
8. Методичний супровід навчального процесу з інформатики
9. Організація роботи з безпеки життєдіяльності на уроках інформатики
10. Нормативні документи, що регламентують вивчення інформатики у закладах загальної середньої освіти