Вивчення інформатики у 2020-2021 н.р.

1. Викладання в 2020-2021 навчальному році
  1.1. Молодша школа
  1.2. Основна школа
  1.3. Старша школа
    1.3.1. Рівень стандарту
    1.3.2. Профільний рівень
    1.3.3. Вибіркові модулі 10-11 класи
2. Організація сучасного уроку (інформатики)
3. Позакласна навчальна діяльність з інформатики та інформаційних технологій
4. Програмно-методичне забезпечення курсу (інформатики)
5. Рекомендації щодо календарно-тематичного та поурочного планування з (інформатики)
6. Рекомендації з вивчення найбільш складних тем
7. Використання програмних засобів та онлайн-сервісів і обладнання на уроці
8. Методичний супровід навчального процесу з інформатики
9. Організація роботи з безпеки життєдіяльності на уроках інформатики
10. Нормативні документи, що регламентують вивчення інформатики у закладах загальної середньої освіти