Підвищення кваліфікації

учителів трудового навчання

Навчання за програмами підвищення кваліфікації

Назва програми Термін проведення Розробники
1 Розвиток професійних компетентностей вчителів, які викладають предмети освітньої галузі «Технології» 03.02-07.02.2020 Ганна СКРИПКА Марина ЧАЛА Олена ТАТАРЕНКО Олександр ШОВЕНКО список
2 Розвиток професійних компетентностей вчителів трудового навчання (технологій) 14.09-18.09.2020 Сергій БУРТОВИЙ Олена ТАТАРЕНКО список
3 Формування вчителями трудового навчання (технологій) спільних для ключових компетентностей вмінь здобувачів загальної середньої освіти 28.09-02.10.2020 Сергій БУРТОВИЙ Олена ТАТАРЕНКО список

Участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо

Тема, форма проведення Вид роботи Форма (очна, дистанційна) Дата проведення Автор-розробник
1 Освітня робототехніка та мікроелектроніка практикум дистанційна 06.02.2020 Марина ЧАЛА Олександр ШОВЕНКО
очна Буде повідомлено додатково
2 Творчо-пошукова діяльність учителів трудового навчання (творча група) практикум дистанційна 07.04.2020 Олена ТАТАРЕНКО
очна 08.10.2020 Олена ТАТАРЕНКО
3 Особливості викладання предметів освітньої галузі «Технології» в контексті оновлених програм та реалізації Концепції «Нова українська школа (регіональний науково-практичний семінар) семінар очна Марина ЧАЛА, Олександр ШОВЕНКО, Олена ТАТАРЕНКО
4 «Розвиток ключових компетентностей школярів у процесі організації профільного навчання в умовах міжшкільного навчально-виробничого комбінату та загальноосвітнього закладу освіти» семінар очна 10.09.2020 Олена ТАТАРЕНКО

Cемінари-практикуми та тренінги (дистанційна форма)

№ з/п Тема, форма проведення Вид роботи (тренінг, семінар-практикум) Дата проведення Тьютор (автор-розробник) Список зареєстрованих здобувачів
1 Технологія змішаного навчання у викладанні предметів технологічного профілю Семінар-практикум 06.04-22.04 Олена ТАТАРЕНКО Список